GIỚI THIỆU NTT SAIGON MARCOM NIGHT: VPBANK

Ngân hàng VPBank được thành lập ngày 12/8/1993. Sau 23 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên hơn 214 điểm giao dịch với đội ngũ trên 15.000 cán bộ nhân viên. Là…