Talk to Advisors #13: Marketing Innovation và bài toán đem tủ trồng rau sạch thông minh đến các “nông dân thành phố”

Ngày 18/05/2018, CLB  Tiếp thị và Truyền thông Việt Nam (VMCC) đã tổ chức buổi hội thảo “Talk to Advisors #13:  Marketing Innovation – Nông dân thành phố trồng rau sạch 4.0”. Buổi hội thảo…