Quách Thanh Tường

Xin chào, tôi tên là Tường, sn 1983, hiện tôi là giám đốc Trung

tâm anh ngữ kiêm giám đốc marketing, ngoài ra tôi là kỹ sư

CNTT, viễn thông và bảo mật thông tin. Tôi muốn tham gia

vào CLB để học hỏi, giao lưu và tăng networking.

Công ty: Cty CP Giáo dục Mika Việt Nam

Chuyên môn: CNTT

Vị trí: Giám đốc, Phụ trách marketing