Đoàn Ngọc Hà

Cử nhân CNTT đại học Báck Khoa
Thạc sỹ Quản trị và khoa học – trường Tampere – Phần Lan
CTO Goimon.vn
CTO & CEO HHTV

Công ty: Công ty cổ phần Hồng Hà Trí Việt (HHTV)

Chuyên môn: Science & Technology

Vị trí: CEO