Nguyễn Thị Lan Phương

Công ty: Vccorp

Chuyên môn: Marketing Manager

Vị trí: Manager