Nguyễn Hữu Long

Công ty: Kids Plaza

Chuyên môn: Marketing/Digital Marketing/Ecommerce/SEO

Vị trí: CMO