Nguyễn Trí Hiển

D&D Vietnam đầu tư về thương mại điện tử và hỗ trợ các giải pháp Marketing Online tổng thể cho các doanh nghiệp.
Hiện tại đang có các dự án tiêu biểu như www.nexttopevent.com | www.fansipang.com …
Đã phát triển, tư vấn các dự án giáo dục trực tuyến: www.hoc360.vn thông tin thêm tại www.nguyentrihien.com

Công ty: D&D Việt Nam

Chuyên môn: IT

Vị trí: CEO