Ngô Tiến Hiếu

Tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp tại ĐHTM 1996

– Đam mê kinh doanh, thiên hướng quản trị mạnh hơn

Marketing.

– 6 Năm đầu kinh doanh thiết bị máy văn phòng, 2 năm phân

phối thiết bị tin học, 8 năm tham gia sản xuất rượu nội địa.

Công ty: CTY CỔ PHẦN SẢN XUẤT RƯỢU VIỆT

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Phó giám đốc phụ trách Marketing và Sản xuất.