Chu Minh Hà

Công ty: TNHH Berjaya-Handico12

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Assistant Marketing Manager