Triệu Thị Thêu

Bằng cấp: MBA

Kinh nghiệm làm việc: 7 năm KN trong ngành marketing.

Sở thích: đọc sách, buôn chuyện đúng sở thích, du lịch, …

Local Marketing Manager at Mathnasium Viet Nam

Owner of shop Bondecor.vn

Công ty: Mathnasium Vietnam

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Vị trí: Local Marketing Manager