Nguyễn Thanh Hồng

Tốt nghiệp Học viện Báo chí chuyên ngành PR và Thạc sỹ ĐH Nantes chuyên ngành Marketing, bà Nguyễn Thanh Hồng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và phát triển các hoạt động đối ngoại.
Hiện bà Nguyễn Thanh Hồng đang đảm nhận phụ trách công tác báo chí, truyền thông của VMCC.

Công ty: GELEX Corporation

Chuyên môn: Truyền thông, báo chí và đối ngoại

Vị trí: Brand Manager