Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Công ty: VNPT VinaPhone Corp

Chuyên môn: Marketing Specialist

Vị trí: Marketing Specialist, Consumer Division