Vũ Minh Trà

Mình là một người cởi mở, hòa đồng và được mọi người cho

rằng rất dễ gần. Sau khi du học tại Mỹ trở về đã làm việc tại

nhiều công ty và tập đoàn lớn như Pgbank, Anvien Group,

MCG management… Kinh nghiệm làm việc chính làm trong

lĩnh vực tài chính và tư vấn quản lý, đào tạo và truyền thông.

Trà đã gây dựng thương hiệu babyhop từ những ngày đầu và

hiện tại babyhop đã được đông đảo khách hàng đón nhận với

giá trị mang lại niềm vui và tự hào khi chăm sóc trẻ.

Hiện tại Trà đang phát triển Lidero với xương sống là các hoạt

động hội thảo hàng tháng về các vấn đề liên quan đến khởi

nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ.

Một số bài viết trên Afamily, dantri

http://goo.gl/qSrS1R

http://goo.gl/lQV4V2

http://goo.gl/89RSZQ

Công ty: Babyhop/Lidero

Chuyên môn: Tài Chính/Tư vấn quản lý/ Truyền thông

Vị trí: Giám Đốc phụ trách Truyền thông