Vũ Thị Ngọc Thủy

Công ty: Công ty cổ phần truyền thông Kết nối Việt

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Director