Đoàn Thị Hương Giang

Cử nhân ĐH Ngoại Thương, 2000-2004

MBA, Khoa QTKD (HSB), ĐH Quốc Gia

Kinh nghiệm chính

 Nghiên cứu thị trường

 Nhà thầu cho Dự án JiCA về môi trường (sản xuất các vật

phẩm truyền thông, và các hoạt động PR, giáo dục môi

trường)

 3 năm khởi nghiệp 1 cty thời trang (áo chống nắng

mobisun, & thời trang người béo bigshe) giai đoạn 2012-

2014 & thất bại.

 PR (phụ trách KD trên báo VNN; RichMedia; & giờ là PR cho DKT, Bizweb)

Công ty: Công ty CP Công nghệ DKT

Chuyên môn: PR & marketing

Vị trí: Trưởng phòng PR (kiêm TP CSKH)