Vũ Thị Thanh Phương

Công ty: Công ty TNHH Rich Media

Chuyên môn: Kinh doanh quảng cáo trên radio, Wifi Marketing

Vị trí: Sales Manager