Ngô Quang Hòa

Công ty: Chợ Nội Thất Văn Phòng Thanh Lý BaHuy.com

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Quản lý