Ngô Quang Hòa

Công ty: Siêu thị bếp nhập khẩu IKITCHEN

Chuyên môn: Quản lý doanh nghiệp, Marketing

Vị trí: Giám đốc