Nguyễn Nguyên Hồng

Chuyên gia về tư vấn lập kế hoạch quảng cáo truyền hình và trên các phương tiện khác
Chuyên gia tư vấn làm phim quảng cáo TVC,
Biết chụp ảnh bằng máy chuyên nghiệp

Công ty: Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt

Chuyên môn: Phim quảng cáo và quảng cáo truyền hình

Vị trí: Tổng giám đốc