Nguyễn Hồng Quân

Công ty: VPBank

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Trưởng phòng Media