Nguyễn Ngọc Anh

Xuất phát điểm từ lĩnh vực tổ chức sự kiện, sau đó dần dần tôi đam

mê về mảng BTL, tìm hiểu về cách làm thế nào để chốt sales ngay

tại điểm bán, tìm ra cách để chăm sóc khách hàng sau bán hàng tốt

nhất và làm thế nào để giữ chân được khách hàng cũ, biến họ trở

thành khách hàng thân thiết của mình.

Xác định được rõ thế mạnh và đam mê của mình, tôi bắt đầu con

đường chinh phục từ các Doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm

đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và nằm ở các lĩnh vực

khác nhau để dần dần khẳng định mình, để tự mình học hỏi được

thêm nhiều kiến thức phong phú.

Công ty: Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội ( BSH)

Chuyên môn: Tiếp thị sản phẩm, nghiên cứu thị trường

Vị trí: Quyền Giám Đốc Ban/ Phó Phòng Tiếp Thị & Phát triển sản phẩm Ban Marketing & PTSP