Nguyên Quý Quỳnh Mai

Công ty: Family Health International (FHI360)

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Chuyên gia truyền thông (Communication specialist)