Nguyễn Thị Phương Nhi

Nguyen Thi Phuong Nhi (Ms.)
client service assistant
interstellar marketing
m: (+84) 1687979101 e: nhintp@interstellar.marketing
map.png 205 Giang Vo, Dong Da, Ha Noi (5th floor).

Công ty: Vietnam Marketing & Communications Community

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Tổng thư ký CLB