Nguyen Minh Quy (Mr Alex)

Công ty: Internet NOVAON Group

Chuyên môn: Digital Marketing

Vị trí: Founder/CEO