Nguyễn Thị Hoa

Công ty: AROMA

Chuyên môn: Digital Marketing

Vị trí: Trưởng nhóm quảng cáo