Đỗ Hữu Hưng

Công ty: Interspace Việt Nam

Chuyên môn: Kinh Doanh

Vị trí: CEO