Lê Bích Thảo

Công ty: Công ty TNHH một thành viên Salora

Chuyên môn: Quản lý/ Vận Hành/ Marketing/ Bán hàng

Vị trí: Tổng giám đốc