Nguyễn Mạnh Quân

Công ty: Vccorp

Chuyên môn: Sales

Vị trí: Sales Manager