Nguyễn Trường Phi

Công ty: Công ty TNHH Phát triển thương mại Nikawa Việt Nam

Chuyên môn: Kinh doanh - Marketing - Quản trị

Vị trí: CEO