Phạm Phương Anh

Công ty: Công ty TNHH Công Nghệ Quốc Tế DHT Việt Nam

Chuyên môn: Marketing / Financing

Vị trí: Digital Marketing Manager