Trần Thị Minh Trang

Công ty: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Bình Minh

Chuyên môn: Sales/ Digital Marketing

Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh - Marketing