Vũ Thị Thu Thủy

Công ty: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng

Chuyên môn: Marketing & Communication

Vị trí: Trưởng ban Marketing & Truyền thông