Nguyễn Vân Anh

Công ty: Elite Marketing Solutions

Chuyên môn: MKT & Communications

Vị trí: Phó Giám đốc công ty