Đỗ Thị Thu Thủy

2010-2011: Công ty Cổ phần truyền thông quốc tế Incom

Vị trí: Chuyên viên Marketing

– Lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm, dịch vụ theo từng tháng

hoặc theo chủ đề, sự kiện

– Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng cho các dịch vụ

của công ty

– Chăm sóc website luatvietnam.vn và sieucuoi.vn

2011 – 2012: Công ty Cổ phần truyền thông Xuân Hà

Vị trí: Chuyên viên Marketing

– Lập kế hoạch marketing (4P) và phối hợp triển khai các hoạt

động marketin cho sản phẩm mới của công ty

– Phụ trách thu thập, phản hồi của khách hàng sau bán, tổng hợp

và đề xuất để cải tiến sản phẩm và đề xuất các hoạt động CSKH

2012 – 2015: Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển

công nghệ FSI

Vị trí: Nhân viên marketing

– Phụ trách toàn bộ hoạt động marketing online cho sản phẩm, dịch vụ của công ty

– Chịu trách nhiệm truyền thông, thương hiệu cho sản phẩm do

công ty phân phối

2015 – 2017: Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển

công nghệ FSI

Vị trí: Quản lý marketing

– Chịu trách nhiệm lập kế hoạch marketing cho sản phẩm, dịch

vụ trong cả năm và báo cáo trước ban giám đốc

– Quản lý triển khai các kế hoạch đã lên đảm bảo vận hành hiệu

quả, đúng tiến độ và các KPIs cam kết

Công ty: Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Quản lý