Sự kiện sắp diễn ra

20:00

14

Tháng 5

VMCC Live #01: Đẩy số sau dịch

Thời gian: 20:00 ngày 14-05-2020

Địa điểm: Online Event (Zoom & FB Group Livestream)

Phí tham dự: từ 100.000 đ/vé

Sự kiện đã diễn ra