Sự kiện sắp diễn ra

18:00

15

Tháng 04

VMCC Marcom Talk #6: Làm gì với Offline?

Thời gian: 18:00 ngày 15-04-2021

Địa điểm: The Vuon Luxury Garden

Phí tham dự: 200.000đ

Sự kiện đã diễn ra