Sunday Coffee #1

Nội dung sự kiện

Bước sang năm hoạt động 2014, nhằm tạo dựng sự kết nối theo chiều sâu trong cộng đồng thành viên chính thức của CLB, Ban Điều Hành VMCC xin trân trọng giới thiệu “Sunday Coffee” – chuỗi chương trình offline định kì hàng tháng dành riêng cho các thành viên chính thức.

Thân mời các anh chị tới tham dự buổi offline đầu tiên theo concept mới:

Sunday Coffee #1

Thời gian: 07h00 – 10h00, Chủ Nhật, ngày 09/03/2014
Địa điểm: Trung Nguyên Coffee, 52 Hai Bà Trưng, Hà Nội
(Link bản đồ: http://goo.gl/iachwe)
Chi phí: Miễn phí 01 đồ uống cho riêng sự kiện này

Với mục đích tạo cơ hội chia sẻ chuyên môn, hợp tác kinh doanh, và trên hết là gắn kết nội bộ VMCC, buổi Sunday Coffee đầu tiên sẽ bao gồm các nội dung chính:

– Gặp mặt tất cả thành viên chính thức của CLB,
– Công bố cơ cấu Ban Điều Hành VMCC năm 2014,
– Thảo luận về các hoạt động của CLB,
– Thảo luận về việc phát triển thành viên.

Để tạo thuận lợi cho Ban Điều Hành CLB trong công tác tổ chức, các anh chị vui lòng đăng kí tham dự qua link sau: http://goo.gl/WA3Izl.

Đơn vị tổ chức: VMCC (Vietnam Marketing & Communications Club).

Đối tác: RichardMoore Associates, Vinalink, Linkstar, SAGE Academy, HomeCenter.

Đối tác truyền thông: Vneconomy, DDDN, Brands Vietnam, Linkleads, Doanh Nhân.

Bước sang năm hoạt động 2014, nhằm tạo dựng sự kết nối theo chiều sâu trong cộng đồng thành viên chính thức của CLB, Ban Điều Hành VMCC xin trân trọng giới thiệu “Sunday Coffee” – chuỗi chương trình offline định kì hàng tháng dành riêng cho các thành viên chính thức.

Với mục đích tạo cơ hội chia sẻ chuyên môn, hợp tác kinh doanh, và trên hết là gắn kết nội bộ VMCC, buổi Sunday Coffee đầu tiên sẽ bao gồm các nội dung chính:

– Gặp mặt tất cả thành viên chính thức của CLB,
– Công bố cơ cấu Ban Điều Hành VMCC năm 2014,
– Thảo luận về các hoạt động của CLB,
– Thảo luận về việc phát triển thành viên.

Chi phí: Miễn phí 01 đồ uống cho riêng sự kiện này

Bình luận