Trần Đức Duy

Trần Đức Duy, hiện làm nhân viên Marketing tại bệnh viên đa khoa Hồng Ngọc, thuộc đội marketing offline.
Tính đến thời điểm hiện tại, em đã làm việc tại bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc 3 năm, chủ yếu làm các sự kiện cho bệnh viện. Một số sự kiện đã tổ chức: chuỗi chương trình từ thiện “Trao vòng tay nhân ái”, chuỗi phẫu thuật từ thiện “ Chắp cánh ước mơ”, các chương trình quảng bá tại điểm trên địa bàn Hà Nội

Công ty: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc

Chuyên môn: Offline

Vị trí: Nhân viên Marketing