Trần Thị Thu Hằng

* Trình độ học vấn:

 2010- 2012: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Chương trình

liên kết giữa trường ĐH Ngoại thương và Trường quản lý BI của

Nauy

 1999- 2001: Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế Đối

ngoại

 1992- 1996: Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh

* Quá trình làm việc:

 2013 – nay: Phụ trách Sales & Marketing tại Công ty Cổ phần

Công nghệ VIC

Website: www.vicvn.com

– Tuyển dụng nhân viên Sales, đưa ra định hướng kinh

doanh và hỗ trợ nhân viên thực hiện

– Phụ trách việc viết tài liệu, in ấn, thiết kế tài liệu

marketing

– Chưa thực hiện Marketing online  đang đi học lớp

Digital Marketing tại Vinalink để lập kế hoạch marketing

online cho công ty.

 2005 -2013: Nhân viên Sales và Marketing tại Trung tâm Nâng

cao Năng lực Cộng đồng CECEM – Là một tổ chức Phi chính

phủ của Việt Nam chuyên đào tạo các kỹ năng về Quản lý và

thực hiện dự án cho cán bộ và nhân viên các tổ chức phi chính

phủ quốc tế tại Việt Nam (NGOs)

Website: www.cecem.org

– Liên hệ với các tổ chức phi chính phủ, cung cấp thông

tin và tư vấn các khóa học

– Thiết kế và thực hiện nghiên cứu thị trường về nhu cầu

đào tạo của các tổ chức phi chính phủ để đưa ra kế hoạch

đào tạo các năm (thực hiện marketing theo cách truyền

thống)

 1999 -2005: Cán bộ dự án tại Holt International Children’s

Services, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ hoạt động về lĩnh

vực cho con nuôi trong nước và nước ngoài tại Việt Nam.

Website: https://www.holtinternational.org/vietnam/

– Làm việc với các cơ quan của Việt Nam xin giấy phép

cho con nuôi người nước ngoài. Hỗ trợ các gia đình nuôi

trong việc dịch hồ sơ và hoàn tất thủ tục nhận con nuôi tại

Việt Nam.

– Làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam để

giúp đỡ các đối tượng của dự án, giúp đỡ trẻ em sống

trong các trung tâm trẻ mồ côi ở Hà Nội

CLB TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ VIỆT NAM

Vietnam Marketing & Communications Club

 1996-1998: Thư ký cho Công ty may mặc của Hàn Quốc (Young

shin Trading Company)

Công ty: Công ty Cổ phần Công nghệ VIC

Chuyên môn: Sales & Marketing

Vị trí: Phụ trách Sales & Marketing