Nguyễn Thành Đô

Là người đam mê về công nghệ thông tin và có 10 năm kinh

nghiệm về Online marketing cho doanh nghiệp. Luôn có tinh

thần học hỏi, chia sẻ để trau dồi nâng cao kiến thức về Online

marketing.

Công ty: Công ty CP ĐTTM & SX Việt Nội Thất

Chuyên môn: Online Marketing

Vị trí: CIO