Đào Trang

Tính cách: Vui tính, lạc quan, yêu thích tham gia các hoạt động cộng đồng.

Công tác tại: Peacesoft Group
Ví trí: Trưởng phòng phát triển kinh doanh
Chuyên môn: Marketing và quan hệ đối tác.

Công việc đảm nhận: 04 năm đảm nhận vị trí trưởng phòng phát triển kinh doanh dịch vụ thanh toán trực tuyến tại Peacesoft Group
03 năm đảm nhận vị trí phát triển POS kinh doanh trong lĩnh vực tài chính của VPBank.
Lĩnh vực hoạt động: thanh toán trực tuyến, cổng thanh toán, ví điện tử, tài chính tiêu dùng, phân phối thẻ thanh toán, thẻ điện thoại, thẻ game, thẻvisa….

Công ty: Peacesoft Group

Chuyên môn: Marketing và quan hệ đối tác

Vị trí: Trưởng phòng phát triển kinh doanh