Lê Minh Phong

Công ty: Vietinbank

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Chuyên viên quan hệ khách hàng