Mai Thị Ngọc Ngà

Công ty: CÔNG TY TNHH TANACO

Chuyên môn: Sale - Digital MKT

Vị trí: CEO