Phạm Quang

Công ty: Công ty TNHH TM & DV VMG

Chuyên môn: Marketing/ Tài chính

Vị trí: CEO - Founder