Lưu Thu Giang

Công ty: Công ty cổ phần TMĐT KTB

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: CEO & Founder