Blog

Thay đổi cách tiếp cận trong tuyên truyền về ý thức hành xử trên Metro tại Pháp năm 2012

Nguyễn Đình Thành

Thay đổi cách tiếp cận trong tuyên truyền về ý thức hành xử trên Metro tại Pháp năm 2012. Chiến dịch gây hiệu ứng mạnh trong xã hội Pháp, gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng đặc biệt từ các nhóm nữ quyền (tại sao nói to nơi công cộng lại dùng hỉnh ảnh phụ nữ?), nhiều bạn trẻ (tại sao người thiếu ý thức nhổ ra đường lại là người trẻ?), nhưng cũng đem lại những thay đổi trong cách hành xử. Tháng 6, 2014, Singapore cũng có chiến dịch về thái độ hành xử trên các phương tiện giao thông công cộng bằng cách tạo ra một nhóm nhân vật hoạt hình (trông giống giống các nhân vật trong Dumb way to die).

Chắc sắp tới METRO Saigon và Skytrain của Hà Nội cũng sẽ có campaign nào đó về việc này sau 1-2 năm sử dụng.

Bài về chiến dịch ở Pháp:
http://www.dailymail.co.uk/…/French-admit-ARE-rude-stroppy-…
Bài về chiến dịch ở Sing:
http://www.sgcarmart.com/news/article.php?AID=10596

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10685632_10152780333407954_5155529137789994748_n

Nguyễn Đình Thành

Director of PR, Le Bros

Co founder Elite PR School

Tác giả

Nguyễn Đình Thành

Bình luận