Blog

Seo onpage – Những tiêu chí gì cần nắm vững?

Hà Anh Tuấn

Khi học buổi SEO Onpage, các bạn cần audit website của bạn đã chuẩn Onpage hay chưa? Onpage gồm 3 phần là :

Phần 1 : Onpage các cấu trúc website (Code)

Phần 2 : Onpage về nội dung cho chuẩn từ khóa SEO và CRO  (Content copywriting)

Phần 3 : Onpage nâng cao phần cấu trúc dữ liệu Google như MicroData và AMP

Phần 1 : Onpage cơ bản, Cấu trúc website 

Tiêu chí 1 :  Tên miền : www, không www, canonical

Tiêu chí 2 : Không có hậu tố cho trang chủ / index.php, home, vn=anc

Tiêu chí 3 : Cấu trúc Silo : Trang chủ : Cate to -> Cate nhỏ -> Bài viết

Tiêu chí 4 : H1 ở tiêu đề, tất cả title là khác nhau

Tiêu chí 5 : Thẻ mô tả : 170 ký tự, khác nhau hoàn toàn

Tiêu chí 6 : URL rewrite : Đường dẫn tĩnh, đơn giản

Tiêu chí 7 : domain.com/robots.txt : Có, nhưng ko chặn Google vào website

Tiêu chí 8 : Liên kết nội bộ – Ưu tiên tối đa 100 trang lớn, 100 từ khóa HOT, Không nên quá nhiều link ra ngoài, nếu có chỉ Link tới website uy tín, có ích. Không nên đặt link dày đặc ở dưới Footer tới các website khác ko liên quan.

Các tiêu chí phụ

  1. Nên đặt Navigation : Home/cate/bài
  2. Tiêu chí SMO : Like, G+, Twiter ở cuối bài
  3. Cài đặt Google Analytics vào các trang web
  4. Đặt No follow cho các Link out ra ngoài
  5. Verify WEBMASTER TOOL
  6. Verify G+ Page

Mỗi ngày tôi sẽ có 1 bài giảng về SEO để các bạn học miễn phí tại đây >>

Tác giả

Hà Anh Tuấn

Bình luận