Blog

State of Marketing 2020 – Xu hướng nghề Marketing

Administrator

Nguồn: Business Insider Intelligence – SalesForce Research

Bức tranh tổng thể về ngành Marketing 2020

Marketing kể từ khi lần đầu được định danh đến nay đã trải qua rất nhiều cuộc cách mạng và liên tục khẳng định cũng như củng cố vị trí và tầm quan trọng đối với doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, đi liền với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Marketing lại một lần nữa nhen nhóm những dấu hiệu về một cuộc cải cách mới hứa hẹn sẽ mở ra vô số những cơ hội nghề nghiệp và hướng đi mới trong ngành.

Chúng ta hãy cùng với SalesForce Research bắt một cái nhìn tổng quan bức tranh về ngành Marketing 2020 với phiên bản thứ 6 của “State of Marketing”. Báo cáo này sẽ vô cùng phù hợp với những người trẻ tuổi, đang đi làm ở level junior và các lãnh đạo trẻ đang tìm kiếm những con đường mới để khai thác tiềm năng vô hạn của Marketing.

Tác giả

Administrator

Bình luận