VMCC – Đăng ký Hội thảo Marcom Talk 5: Táo Marcom-Khách mời

Cảm ơn anh/chị đã dành thời gian tham dự VMCC Marcom Talk #5. Để tiện cho ban tổ chức, mong anh chị vui lòng hoàn thành form đăng ký dưới đây để VMCC có thể hỗ trợ anh chị check-in tại sự kiện