Mai Xuân Đạt

Kinh nghiệm:
-­‐ S.E.O: 2.5 năm
-­‐ Google AdWords: 5 năm
-­‐ Đào tạo S.E.O: 1.5 năm
-­‐ Đào tạo AdWords: 1 năm
-­‐ Online Marketing: 2 năm
-­‐ Google Analytics: 1 năm
Đơn vị công tác:
* Công ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng: Thành lập từ 2012 là một trong 5 đối tác hàng đầu của Google tại Việt Nam, lĩnh vực Google AdWords.
-­‐ Phụ trách tư vấn chiến lược Google AdWords.
-­‐ SEONgon.com: sáng lập viên, phụ trách tư vấn dự án S.E.O
-­‐ iTrain.vn: sáng lập viên, giảng viên chính về đào tạo Google AdWords

*Vinalink Digital
-­‐Viện Nghiên cứu và Đào tạo Digital Marketing Việt Nam: vietseo.vn
-­‐ Daotaoseo.com
-­‐ Giảng viên Modul S.E.O ONPAGE của khóa học S.E.O
-­‐ Giảng viên Modul Google AdWords của khoá Internet Marketing

Bài viết của Mai Xuân Đạt

SEO LÀ VÕ THUẬT

Bạn biết về Seo, tường tận? …. Seo là backlink …… Seo là onpage .. Seo là tối ưu hướng tới người dùng. bla bla … Vớ vẩn, bạn thì biết cái gì. Tôi ấy…

Công ty: Công ty TNHH Truyền Thông Thịnh Vượng

Chuyên môn: Digital Marketing

Vị trí: Founder seongon.com – itrain.vn