Đặng Thanh Vân

ThS Đặng Thanh Vân là sáng lập viên và Giám đốc điều hành Công ty Thanhs. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn xây dựng thương hiệu và thực hiện truyền thông, ThS. Đặng Thanh Vân đã tham gia xây dựng nhiều thương hiệu thành công và là giám đốc thương hiệu (cho thuê) của nhiều công ty.
Bên cạnh đó, ThS. Đặng Thanh Vân cũng tham gia tư vấn, giảng dạy chiến lược thương hiệu, định vị thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhiều tổ chức đào tạo và doanh nghiệp.

ThS. Đặng Thanh Vân là tác giả của nhiều bài báo và bài nghiên cứu về hoạt động xây dựng thương hiệu, đăng tải trên nhiều phương tiện báo chí và forum.

Bài viết của Đặng Thanh Vân

8 TUYỆT CHIÊU ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

Năm 1823, vua Minh Mạng soạn Bài Đế Hệ Thi, có thể coi như một bản chiến lược “Cấu trúc thương hiệu” gồm 20 chữ, dùng làm chữ lót tên cho mỗi thế hệ từ…

TUYỆT CHIÊU ĐỊNH VỊ SỐ 4: LÀM CHÍNH MÌNH TRỞ THÀNH LỖI THỜI.

Một trong các chiêu thức định vị thương hiệu thành công là “Biến đối thủ trở thành lỗi thời” (Aaker – Brand Irrelevant). Điểm cốt yếu của chiến lược này là sáng tạo và đổi…

Tuyệt chiêu Định vị số 2: Thêm gia vị cho món chính

1 trong 10 tuyệt chiêu Định vị của Thanhs – Thêm gia vị cho món chính (Toàn bộ 10 chiêu thức được trình bày chi tiết trong sách 10 bước cất cánh thương hiệu, NXB Lao…

13 Tiêu chí định vị nổi tiếng của Paul Temporal

Từ “định vị” lần đầu tiên được sử dụng bởi Alries Ries và Jack Trout năm 1969 trong một bài báo của tạp chí Industry Marketing, mô tả chiến lược “điền một vị trí” (Filling…

Rốt cuộc thì “at the end of the day” bạn muốn gì?

Nhiều năm trước trong một lần trò chuyện, một người bạn đã thuyết phục tôi làm theo mô hình của cô ấy. Viễn cảnh và những giá trị tương lai mà cô mô tả rất…

Công ty: Công ty Tư vấn Thương hiệu và Truyền thông THANHS

Chuyên môn: Tư vấn chiến lược thương hiệu

Vị trí: Sáng lập viên và chuyên gia tư vấn