Trần Tuấn Dương

Hiện nay tôi đang giữ vị trí Sales & Marketing Manager ngành

hàng điện dân dụng của công ty Panasonic Việt Nam.

Tôi có 2 năm giữ vị trí Sales and Marketing Manager ngành

hàng điện lạnh công ty LG Việt Nam và có 4 năm làm việc tại

Samsung.

Công ty: Công ty Panasonic Việt Nam

Chuyên môn: Sales and Marketing

Vị trí: Sales and Marketing Manager